Plaatje bij het artikel van ODBS de Touwladder

Informatie

Welkom in groep 1/2/3

Hallo allemaal, wij zijn groep (1) 2 en 3

Juf Erna en Juf Clarisse zijn onze leerkrachten.
Juf Erna is er op maandag en dinsdag,  Juf Clarisse is er op woensdag, donderdag en vrijdag.
Juf Mirka begeleidt een leerling met  het Down Syndroom , zij is er op maandag, dinsdag en donderdag om haar deze dagen te ondersteunen.

We beginnen de dag met de inloop, we mogen dan kiezen uit de kasten, meestal heeft juf al wat klaargelegd op de tafels maar ook aan de legotafel mogen we spelen! Om half negen gaan de ouders weg en begint juf met de instructie aan groep 3. Groep 2 mag nog even doorspelen.
Wanneer groep 3 zelfstandig aan het werk kan, mag groep 2 kiezen.
Dit jaar hebben voor groep (1)2 een nieuw keuzebord in de klas, het Digikeuzebord! Voor een uitleg klik:  https://www.youtube.com/watch?v=tkelJlst_TY
Op het digibord kiezen we en leren we plannen.

De groepen 1 en 2 werken met thema’s uit de methode Schatkist de overige vakken worden zoveel mogelijk in dezelfde thema’s aangeboden. Rekenen doen we met Wizwijs, ook hierbij zoeken we altijd naar de aansluiting met Schatkist.
Aan het eind van de dag vertellen we elkaar wat er allemaal goed ging of zijn er dingen die we morgen anders kunnen doen? We gebruiken hiervoor onze reflectiemuur en gebruiken hiervoor de smiles.

In groep 3 werken we met een planbord van Veilig Leren Lezen. We gaan dit jaar leren rekenen, lezen en schrijven. Eigenlijk waren we daar vorig jaar al een beetje mee begonnen, maar dit jaar leren we nog veel meer. Met de kerst kennen we alle letters al en lezen we al echte boeken! Heen- en terugtellen gaat al heel goed en nu gaan we beginnen met bussommen. Aan het eind van het schooljaar hebben we alle schrijfletters geleerd en kunnen we heel netjes tussen lijntjes schrijven.

Natuurlijk gaan we regelmatig naar buiten en dan pakken we de karren en allerlei andere materialen uit de schuur. Tijdens dit vrije spel kunnen we heel veel ontdekken en leren we rekening te houden met elkaar.
Bewegen vinden we fijn, daarom spelen we niet alleen iedere dag op het plein, maar gaan we ook iedere week 2 keer lekker gymmen in de gymzaal.

Kortom, met elkaar maken we er ook dit jaar weer een gezellig en vooral leerzaam jaar van!

Deel deze pagina: