Plaatje bij het artikel van ODBS de Touwladder

Missie/Visie

De Dalton basisschool de Touwladder is erop gericht dat iedere leerling een optimale ontwikkeling doormaakt. Wij bieden een inspirerende, stimulerende en uitdagende leeromgeving. Het is belangrijk dat ieder kind zijn talenten ontplooit en benut. Het is dan optimaal uitgerust om zich in te voegen in een snel veranderende samenleving.
Een kind dat nieuwsgierig is, dat zich dingen afvraagt, vragen stelt en geïnteresseerd is in nieuwe ervaringen en nieuwe kennis, heeft grotere mogelijkheden om zijn of haar talenten te ontplooien. Er is binnen ons onderwijs veel aandacht voor de acht intelligenties: woordknap, beweegknap, rekenknap, muziekknap, beeldknap, zelfknap, samenknap en natuurknap. Ons onderwijs is zo georganiseerd dat elk kind ruimte heeft om, binnen het jaarprogramma, zijn/haar eigen leerweg af te leggen.
Het leert plannen en leert verantwoordelijk te zijn voor de eigen weektaak met basisstof, extra stof en keuzestof. Naast het aanleren van kennis en vaardigheden komen ook zaken als opvoeding en voorbereiding op het functioneren in de samenleving van de 21ste eeuw nadrukkelijk aan bod.

Missie en visie


Basisschool “De Touwladder” is sinds 2005 officieel een Daltonschool. In het onderwijs staan de Daltonprincipes, samenwerken, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid centraal.

• Samenwerking:

In de maatschappij is het werken in teamverband belangrijk. Op onze school werken kinderen in groepen aan gezamenlijke taken. Ze ondersteunen elkaar door het stellen
van vragen, het geven van suggesties en zoeken samen naar oplossingen.

• Zelfstandigheid:

Zelfstandigheid houdt zelfwerkzaamheid in. De leerlingen werken, zelfstandig aan hun zorgvuldig samengestelde taken. Ze zijn actief, zelfontdekkend bezig, waardoor ze leren creatief te denken en te handelen.

• Verantwoordelijkheid:

De keuzevrijheid die de kinderen hebben in de volgorde waarop de leerstof wordt verwerkt is altijd verbonden met de eigen verantwoordelijkheid voor de gemaakte keuze. De leerkracht heeft hierbij een begeleidende rol.
“De Touwladder” is steeds in ontwikkeling. Het team schoolt zich voortdurend om nog beter aan de onderwijsbehoeften van onze leerlingen tegemoet te kunnen komen.

Deel deze pagina: