Plaatje bij het artikel van ODBS de Touwladder

Ouders

Alles voor ouders vindt u hieronder.

Ouderportaal

Onze school heeft een ouderportaal lees verder

Nieuwsbrief

Tweewekelijks verschijnt de nieuwsbrief. Deze wordt per mail naar de ouders/verzorgers verzonden. Daarnaast zijn de nieuwsbrieven hier op onze website te vinden. lees verder

Inschrijven

U wilt uw kind inschrijven op Daltonschool de Touwladder - fijn! Dit kan het hele jaar door. Wel vinden we het prettig om op tijd te weten dat uw zoon of dochter bij ons op school komt. We kunnen er dan… lees verder

Verlof aanvragen

Vanaf 5 jaar zijn alle kinderen leerplichtig. Dat betekent dat uw kind naar school moet en dat u uw kind niet meer zomaar thuis mag houden. Alleen voor bijzondere gelegenheden kan verlof worden toegekend.… lees verder

Oudercontacten

Een goed contact tussen school en thuis is heel belangrijk. Niet voor niets noemen we voor in deze gids een geregeld contact met de ouders als een van de zaken waar we op “De Touwladder” speciaal op… lees verder

Ouderraad

“De Touwladder” heeft een ouderraad (OR). De OR bestaat uit een gekozen vertegenwoordiging vanuit alle ouders die een kind op onze school hebben. Ouderraadsleden worden gekozen tijdens de algemene jaarvergadering… lees verder

Veilig schoolklimaat

Kinderen moeten zich op school beschermd weten tegen allerlei zaken die hun veiligheid bedreigen, zoals: plagen, pesten, discriminatie, agressie, geweld en seksuele intimidatie. Een veilig schoolklimaat… lees verder

Pesten

Uit interviews met (oudere) kinderen, volwassenen, deskundigen uit het onderwijs en daarbuiten is het duidelijk geworden, dat pesten op school veel verdriet kan veroorzaken, waar kinderen later nog flink… lees verder

Klachtenregeling

Wij volgen de klachtenregeling van de Stichting ROOS, zoals deze is vastgesteld in 2006. Een exemplaar ligt ter inzage op school. De klachtenregeling wijst u, uw kind(eren), de leerkrachten en andere betrokkenen… lees verder

Deel deze pagina: