Plaatje bij het artikel van ODBS de Touwladder

Verlof aanvragen

Vanaf 5 jaar zijn alle kinderen leerplichtig. Dat betekent dat uw kind naar school moet en dat u uw kind niet meer zomaar thuis mag houden. Alleen voor bijzondere gelegenheden kan verlof worden toegekend. Hieronder de richtlijnen die bij het aanvragen van verlof gehanteerd worden.

Verlof voor bezoek aan huisarts, ziekenhuis, therapie of tandarts

Deze bezoeken geeft u door aan de leerkracht van uw kind. Bij ziekte neemt u contact op met school vóórdat school begint. Wij weten dan dat uw kind niet komt. Als wij geen bericht hebben gehad, zullen we contact met u opnemen om er zeker van te zijn dat uw kind veilig thuis is.

Verlof voor huwelijken, jubilea, begrafenissen en dergelijke

Dit verlof vraagt u minstens 4 weken van te voren aan met uitzondering van begrafenissen. We hebben hiervoor een vast formulier, verkrijgbaar bij de directie, de leerkracht van uw kind of via de website. De schriftelijke aanvraag is nodig, om de afwezigheid van uw kind te kunnen verantwoorden aan inspectie of leerplichtwetambtenaar. U ontvangt z.s.m. bericht terug van de directie.

Verlof voor vakantie

Hiervoor kan in uitzonderingsgevallen toestemming gegeven worden. Een verzoek hiervoor dient schriftelijk, liefst met een mondelinge toelichting ingediend te worden bij de directie minstens zes weken voor aanvang van het gevraagde verlof. De directie is op dit punt gebonden aan bepaalde afspraken met de leerplichtwetambtenaar van de gemeente Wierden.

Download hier het verlofformulier

Deel deze pagina: